Campanii promotionale

Art.1. ORGANIZATOR:

1.1. STONE FEET SRL, cu sediul social in Str. Laborator 131 B, sector 3, București,  județul București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4695/2017, atribut fiscal RO, având număr unic de înregistrare 37338931, având cont IBAN RO94BRDE410SV99963224100, deschis la banca BRD SMCC, reprezentată legal prin Dl. David Miu, în calitate de Administrator, (denumit în cele ce urmează “Organizatorul”).

1.2. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România.

 

Art.2. OBIECTUL REGULAMENTULUI:

Clienții magazinelor Stonefeet din România și ai platformei de comerț online https://stonefeet.ro, beneficiază de un retur al unei părți din suma achitată pe produs (din categoria menționată la art.8.), suma stabilită în funcție de evaluarea uzurii. Evaluarea este efectuată în magazin, de către angajații Stonefeet.

Pentru a putea participa la promotie, clienții sunt obligați sa respecte prevederile prezentului regulament.

 

Art.3. DEFINIRE TERMENI:

3.1. Clauza – prevedere contractuala care permite clientului STONEFEET sa obtina de la acesta, o parte din banii achitati pe produs (exclusiv din categoria bicicletelor) în situația în care clientul are motive financiare, returnând produsul (din categoria mentionata la art.8.) în stare funcțională, fără fisurări, rupturi, deteriorări ale componentelor, sau urme de lovituri. Suma este stabilita in magazin, in urma unei evaluari, în funcție de gradul de uzură. Data achiziției trebuie sa fie cuprinsă în perioada desfășurării campaniei.

3.2. Obiectul promoției – Rambursarea de până la 90% din suma achitată, în cazul în care clienții suferă diverse motive financiare. Valoarea exactă este stabilită în magazin, în urma unei evaluări executate de personalul specializat din magazin.

3.3. Client eligibil - clientul este eligibil pentru rambursarea sumei stabilite in magazin, dacă a achiziționat și plătit integral produse: de pe site-ul https://stonefeet.ro sau din magazinul STONEFEET. În cazul în care clientul nu este identificat în baza de date a tranzacțiilor și nici nu poate dovedi achiziția, nu poate beneficia de retur. Achiziția trebuie să aibă loc pe durata campaniei.

3.4. Formular de rambursare

Formularul conține următoarele informații: nume si prenume, numărul și data emiterii facturii/bonului fiscal, data achizitiei, numar de telefon, denumire produs, pret produs (cel initial și cel de după evaluare), motivul financiar constatat, semnarea acordului cu privire la prezentul regulament al campaniei.

3.5 Clientul poate plasa o singură cerere de returnare a banilor, în perioada de eligibilitate, indiferent care va fi rezoluția pe care o primește în urma acesteia.

3.6 Beneficiile acordate cumpărătorilor, aferente altor campanii promoționale, nu se cumulează cu beneficiul acordării sumei de bani înapoi.

 

Art. 4. PARTICIPANȚI:

4.1. La promoție poate participa orice persoana fizica rezidenta în România, care a achiziționat (în timpul desfășurării campaniei) și achitat cel puțin un produs (din categoria mentionata la art.8.) comercializat de magazinul STONEFEET din România sau pe site-ul https://stonefeet.ro/, care a suferit pierderea locului de munca, sau care are alte motive financiare, precum micsorarea venitului, urgente medicale, urgente financiare s.a.m.d.

4.2. Nu pot participa la promotie: persoane fizice – angajații Stone Feet S.R.L., rudele de gradul I ale acestora, angajații firmelor colaboratoare sau a centrelor comerciale unde se află magazinul STONEFEET S.R.L.

4.3. Nu pot participa la promoție persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate (PFA).

 

 

Art. 5. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE:

Promoția este valabilă în magazinul STONEFEET din România si pe https://stonefeet.ro/, pe o perioadă limitată. Campania se va desfășura în perioada 09.05.2022 - 31.08.2022. Organizatorul își rezervă dreptul să oprească, să retragă sau să modifice în orice fel prezentul regulament, în orice moment și din orice motiv, cu obligația de notificare a oricărui aspect dintre cele de mai sus prin afișare pe pagina de web a companiei.

 

Art. 6. CONDIȚII DE VALIDITATE:

6.1 Pentru ca un client STONEFEET să poată beneficia de aceasta promoție, trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

6.2 Clientul să fi achiziționat un produs (din categoria menționată la art.8.) din magazinul STONEFEET sau de pe https://stonefeet.ro/, achiziția fiind confirmată prin bonul fiscal emis de un magazin STONEFEET sau prin factura care atestă achiziția de pe site-ul https://stonefeet.ro/ și chitanță în cazul în care produsul se livrează cu plata ramburs.

6.3. Clientul să se încadreze în condițiile menționate anterior.

6.4. Clientul trebuie să se conformeze evaluării responsabililor din magazin.

6.5. Clientul trebuie să aducă bicicleta în stare funcțională, fără sa prezinte fisuri, lovituri, zgârieturi, rupturi sau deteriorări.

6.6. Clientul trebuie să achiziționeze produsul (din categoria menționată la art.8.), pe durata desfășurării campaniei.

6.6. Clientul trebuie să se încadreze în termen de 6 luni de la achizitionarea bicicletei, pentru a beneficia de returul banilor. Dacă de la data achiziției au trecut mai mult de 6 luni, clauza campaniei nu mai este aplicabilă.

 

Art.7. MECANISMUL PROMOȚIEI:

7.1. Dacă în termen de maxim 6 luni calendaristice de la achiziționarea produsului (din categoria mentionata la art.8.), clientul suferă pierderea locului de muncă sau are alte motive financiare, STONEFEET se angajează să ramburseze o parte din pret clientului, stabilit după evaluarea bicicletei în magazin. În cazul în care clientul depășește termenul de 6 luni calendaristice și nu completează formularul de rambursare, pierde dreptul de a mai primi rambursarea sumei stabilite.

7.2. În cazul achiziției din București sau împrejurimi, clientul se prezinta la magazin cu bicicleta achizitionată, bicicleta este supusă unei evaluări, responsabilii decid în ce grad se încadrează, se completeaza formularul de retur, iar banii se vireaza doar în contul bancar (nu se returnează cash), în termen de 14 zile lucrătoare de la semnarea formularului.

7.3. În cazul achiziției de pe https://stonefeet.ro/ din afara capitalei, unde este necesară intervenția firmei de curierat, clientul își asumă costurile de transport; acestea nu revin in responsabilitatea oragnizatorului.

7.4. Pentru a beneficia de restituirea sumei, clientul este obligat sa completeze toate informațiile cuprinse în formularul de rambursare, sub sancțiunea pierderii dreptului la restituirea dublului diferentei de pret.

7.5. STONEFEET își rezerva dreptul de a verifica informațiile din formularul de rambursare, datele privind îndeplinirea condițiilor impuse pentru rambursarea sumei.

7.6. Pentru a fi considerat valid, formularul de rambursare va fi însoțit de următoarele documente:

7.6.1. Bonul fiscal/factura fiscala care confirmă achiziția produsului din magazinul STONEFEET sau dovada plății (chitanța în cazul plății ramburs sau confirmarea tranzacției în cazul achitării online) care confirma achizitia si plata produsului de pe https://stonefeet.ro/.

 

ART.8. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE:

 

8.1. Produsele participante sunt exclusiv biciclete, achizitionate din magazinul STONEFEET sau pe site-ul https://stonefeet.ro/, cu valoarea cuprinsă între 3000-8000 de lei.

8.2. Marcile participante sunt următoarele: Cannondale, GT Bicycles.

 

ART.9. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

 1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018.
 2. Organizatorul acționează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscriu în Campanie.
 3. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și desfășurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adaugat între paranteze atunci cand se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal) în temeiul consimțământului obținut în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR:

 1. organizarea și desfășurarea Campaniei, acordarea banilor înapoi, în funcție de starea bicicletei;
 2. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu ofertele actuale în cadrul campaniei (consimțământul persoanelor vizate);
 3. transmiterea de comunicari comerciale în scop de marketing, cum ar fi: oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicari similare (consimțământul persoanelor vizate);
 4. prelucrari automate, inclusiv profilare (consimțământul persoanelor vizate);
 5. plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente (obligația legală a Organizatorului);
 6. în vederea încheierii și executării unui contract pe care persoana vizată l-a încheiat cu Stonefeet în scopul participării la Campanie, soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor;
 7. soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea sumei de bani;
 8. punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărare în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportari, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);
 9. Activității de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

În cazul in care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment.

În cazul in care beneficiarii campaniei”Siguranța ta este grija noastră.” (persoanele vizate) își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie, nu vor fi eligibili să participe la aceasta campanie.

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

 • Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici/ avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;
 • Alte societăți din Grup implicate în desfășurarea Campaniei;
 • Furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing (agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing);
 • Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă;
 • Furnizorii produselor participante la Campanie;
 • Autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din Grup, dacă dezvaluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

 

Durata de păstrare a datelor

 

Datele cu caracter personal se păstrează cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cat este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligații de raportare și plata a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

 

Drepturile participanților la Campanie în calitate de persoane vizate:

 

Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi:

 1. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra cost orice copii suplimentare;
 2. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 3. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 • Și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;
 • În cazul in care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • În cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • În cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • În cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp in care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoana vizată.
 1. Retragerea consimțământului și dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilurilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
 2. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor in urmatoarele situatii:
 • În cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care îi permite Operatorului să verifice exactitatea acestor date;
 • În cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • În cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acțiune în instanță;
 • În cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizată.
 1. Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

În atenția: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondentă: Bd. Dacia 114, sector 2, București

E-mail: office@stonefeet.ro

Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

 1. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București; e-mail anspdcp@dataprotection.ro .

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa în justitie.

 

Art.10. LITIGII:

10.1. În cazul unor eventuale litigii apărute între Organizator și participanții acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabila. Dacă acest lucru nu este posibil, vor fi înaintate spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

 

 Art.11. INCETAREA CAMPANIEI:

11.1. Compania încetează prin următoarele modalităţi:

11.1.1. prin ajungere la termen;

11.1.2. prin apariţia unui caz de forţă majoră;

11.1.3. din motive independente de voinţa Organizatorului de a continua Campaniei, cum ar fi epuizarea resurselor;

11.1.4. prin decizia Organizatorului notificată Participantului în condițiile art. 5.

 

Art.11. DISPOZIȚII FINALE:

11.1. Organizatorul își rezerva dreptul, la discreția sa absolută, de a descalifica orice persoană care încalcă prezentul Regulament, care acționează într-un mod lipsit de etică sau perturbator sau care se determină că acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenință sau hărțui orice persoana.

11.2. Dacă, din orice motiv, aplicarea Clauzei nu se poate aplica conform planificării datorită unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau aplicarea corespunzătoare a Clauzei, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda aplicarea prezentului Regulament.

11.3. Organizatorul și participantii sunt de acord sa se conformeze și să respecte prevederile prezentului Regulament.

11.4. Prezentul Regulament al Campaniei intra în vigoare începând cu data de astăzi, 05.05.2022.

11.5. Modificările prezentului Regulament se vor face prin act adițional care intra în vigoare la data publicării, menționată în cuprinsul actului adițional.

 

ART.13. DIVERSE

14.1 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

14.2 Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe următoarea adresa: catre Stone Feet SRL, societatea romana, cu punct de lucru în Bucureşti, Bd Dacia, Nr. 114, in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data la care a luat nastere situatia contestata. După aceasta dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamatie.

14.3 Reclamațiile referitoare la suma primită, ulterioare momentului acceptării și primirii sumei de către persoana în cauză, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

14.4 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt definitive și aplicabile tuturor Participanților.

14.6 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti din Bucureşti.

14.7 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea și desfășurarea Campaniei.

ORGANIZATOR

Stone Feet SRL